Nhà máy sản xuất Formaldehyde và keo dán

Nhà máy sản xuất Formaldehyde và keo dán

Khách hàng: Công ty TNHH MTV keo công nghiệp Thanh Thành Đạt

Địa điểm: Xã Xuân Lĩnh, huyện Nghi Xuân, tỉnh Hà Tĩnh

Năm: 2020

Mô tả sản phẩm: Formaldehyde và keo dán

Mô tả công suất:

Lĩnh vực hoạt động: Sản phẩm khác

Phạm vi công việc: Hỗ trợ cấp phép

Phân loại: Công trình Công nghiệp, Nhóm B, Cấp I