Dự án đầu tư xây dựng công trình Nhà máy sản xuất NH3 công suất 300.000 – 320.000 tấn/năm

Dự án đầu tư xây dựng công trình Nhà máy sản xuất NH3 công suất 300.000 – 320.000 tấn/năm

Khách hàng: Tập đoàn Hóa chất Việt Nam (VINACHEM)

Địa điểm: Cụm công nghiệp Thái Thọ

Năm: 2014

Mô tả sản phẩm: NH3

Mô tả công suất: 300.000 – 320.000 tấn/năm

Lĩnh vực hoạt động: Hóa chất

Phạm vi công việc: Báo cáo nghiên cứu khả thi

Phân loại: Công trình Công nghiệp, Cấp Đặc biệt