Nhà máy Bánh kẹo Hải Châu II tại Nghệ An

Nhà máy Bánh kẹo Hải Châu II tại Nghệ An

Khách hàng: Công ty cổ phần Bánh kẹo Hải Châu

Địa điểm: Nghệ An

Năm: 2018

Mô tả sản phẩm: Bánh kẹo

Mô tả công suất: 75.000 tấn/năm

Lĩnh vực hoạt động: Công nghiệp tiêu dùng

Phạm vi công việc: Thẩm tra Thiết kế

Phân loại: Công trình Công nghiệp nhẹ, Nhóm B, Cấp I