Dự án Nâng sức chứa kho K2 – Vũng Tàu

Dự án Nâng sức chứa kho K2 – Vũng Tàu

Khách hàng: Công ty TNHH MTV xăng dầu Bà Rịa -Vũng Tàu

Địa điểm: số 907 đường 30/4, phường 11, Tp Vũng Tàu, tỉnh Bà Rịa – Vũng Tàu

Năm: 2020

Mô tả sản phẩm: Kho xăng dầu

Mô tả công suất:

Lĩnh vực hoạt động: Xăng dầu

Phạm vi công việc: Thẩm tra thiết kế

Phân loại: Cấp I