K2 - Vung Tau warehouse capacity increase project

K2 - Vung Tau warehouse capacity increase project

Client: Công ty TNHH MTV xăng dầu Bà Rịa -Vũng Tàu

Location: số 907 đường 30/4, phường 11, Tp Vũng Tàu, tỉnh Bà Rịa – Vũng Tàu

Time: 2020

Product Description: Kho xăng dầu

Description of capacity:

Scope of activity: Xăng dầu

Scope of work: Thẩm tra thiết kế

Classify: Cấp I