Nhà máy sản xuất xăm lốp cao su Dong Ah Vina – Dung Quất

Nhà máy sản xuất xăm lốp cao su Dong Ah Vina – Dung Quất

Khách hàng: Công ty TNHH Dong Ah Tire & Rubber

Địa điểm: Xã Tịnh Phong, huyện Sơn Tịnh, tỉnh Quảng Ngãi, Việt Nam

Năm: 2020

Mô tả sản phẩm: Săm, yếm

Mô tả công suất: 10.000.000 săm/năm
1.000.000 yếm/năm

Lĩnh vực hoạt động: Cao su

Phạm vi công việc: Thẩm tra thiết kế

Phân loại: Công trình Công nghiệp, Cấp I