Dong Ah Vina rubber tire factory – Dung Quat

Dong Ah Vina rubber tire factory – Dung Quat

Client: Công ty TNHH Dong Ah Tire & Rubber

Location: Xã Tịnh Phong, huyện Sơn Tịnh, tỉnh Quảng Ngãi, Việt Nam

Time: 2020

Product Description: Săm, yếm

Description of capacity: 10.000.000 săm/năm
1.000.000 yếm/năm

Scope of activity: Cao su

Scope of work: Thẩm tra thiết kế

Classify: Công trình Công nghiệp, Cấp I