Dự án đầu tư chuyển đổi Công nghệ sản xuất xút theo Công nghệ Màng trao đổi ion lên 30.000 tấn/năm có tính đến mở rộng nâng công suất lên 50.000 tấn/năm của Công ty Hóa chất Việt Trì

Dự án đầu tư chuyển đổi Công nghệ sản xuất xút theo Công nghệ Màng trao đổi ion lên 30.000 tấn/năm có tính đến mở rộng nâng công suất lên 50.000 tấn/năm của Công ty Hóa chất Việt Trì

Khách hàng: Công ty Hóa chất Việt Trì

Địa điểm: Việt Trì

Năm: 2012

Mô tả sản phẩm:

Mô tả công suất: 50.000 T/n

Lĩnh vực hoạt động: Hóa chất

Phạm vi công việc: Báo cáo nghiên cứu khả thi

Phân loại: Công trình Công nghiệp, Nhóm B, Cấp II