Nhà máy sản xuất Sorbitol công suất 30.000 tấn/năm

Nhà máy sản xuất Sorbitol công suất 30.000 tấn/năm

Khách hàng: Công ty Cổ phần Công nghiệp Hóa chất Tây Ninh

Địa điểm: Tây Ninh

Năm: 2011

Mô tả sản phẩm: Sorbito

Mô tả công suất: 30.000 tấn/năm

Lĩnh vực hoạt động: Công nghiệp tiêu dùng

Phạm vi công việc: Báo cáo nghiên cứu khả thi

Phân loại: Công trình Công nghiệp, Nhóm B, Cấp II