Mở rộng Công ty TNHH Liên doanh Stellapharm – Chi nhánh 1

Mở rộng Công ty TNHH Liên doanh Stellapharm – Chi nhánh 1

Khách hàng: Công ty TNHH Liên doanh Stellapharm – Chi nhánh 1

Địa điểm: Số 40, Đại lộ Tự Do, KCN VSIP, phường An Phú, thị xã Thuận An, tỉnh Bình Dương.

Năm: 2020

Mô tả sản phẩm: PX hormone; PX Steroid; PX thuốc dùng ngoài

Mô tả công suất: PX hormone: 150 triệu viên/ năm
PX Steroid: 500 triệu viên/ năm
PX thuốc dùng ngoài: 70 triệu đơn vị/ năm/

Lĩnh vực hoạt động: Công nghiệp tiêu dùng

Phạm vi công việc: Thẩm tra thiết kế

Phân loại: Công trình Công nghiệp, Nhóm B, Cấp I