TIN TỨC

Sáng 15/12, Báo Công Thương tổ chức Tọa đàm Nâng cao năng lực quản lý hóa chất: Thực tiễn và giải pháp

Ngày 15/12, Báo Công Thương tổ chức Tọa đàm Nâng cao năng lực quản lý hóa chất: Thực tiễn và giải pháp.
Xây dựng dự thảo Quản lý hóa chất thuộc diện kiểm soát của Công ước cấm vũ khí hóa họcCông nghiệp hóa chất làm gì để hướng tới mục tiêu ngành công nghiệp nền tảng hiện đại?Sở Công Thương Hà Nội: Tăng cường quản lý hóa chất trên địa bàn thành phố

Hóa chất là một trong những ngành công nghiệp quan trọng với tính chất đặc thù, cần được quản lý chặt chẽ. Hoạt động liên quan đến hóa chất tại các nhà máy, cơ sở sản xuất công nghiệp luôn tiềm ẩn nguy cơ sự cố hóa chất, gây ảnh hưởng trực tiếp đến môi trường và sức khỏe con người, tác động tới sự phát triển của doanh nghiệp nói riêng và của nền kinh tế nói chung.

Sáng 15/12, Báo Công Thương tổ chức Tọa đàm Nâng cao năng lực quản lý hóa chất: Thực tiễn và giải pháp

Công tác quản lý hóa chất cũng đứng trước rất nhiều khó khăn và cần các giải pháp để nâng cao năng lực quản lý ngành công nghiệp đặc thù này.

Đặc biệt, trong bối cảnh hội nhập ngày càng sâu rộng, xu hướng phát triển bền vững đặt ra yêu cầu cấp thiết cho các doanh nghiệp hóa chất của Việt Nam. Doanh nghiệp cần chủ động xây dựng các giải pháp nâng cao năng lực quản lý hóa chất nhằm phòng ngừa các sự cố hóa chất, tránh rủi ro trong quá trình sản xuất kinh doanh. Đây cũng chính là một trong những giải pháp góp phần nâng cao khả năng cạnh tranh và thể hiện trách nhiệm xã hội của doanh nghiệp.

Ngày 15/12, Báo Công Thương tổ chức Tọa đàm Nâng cao năng lực quản lý hóa chất: Thực tiễn và giải pháp.
Xây dựng dự thảo Quản lý hóa chất thuộc diện kiểm soát của Công ước cấm vũ khí hóa học

Công nghiệp hóa chất làm gì để hướng tới mục tiêu ngành công nghiệp nền tảng hiện đại?

Sở Công Thương Hà Nội: Tăng cường quản lý hóa chất trên địa bàn thành phố

Hóa chất là một trong những ngành công nghiệp quan trọng với tính chất đặc thù, cần được quản lý chặt chẽ. Hoạt động liên quan đến hóa chất tại các nhà máy, cơ sở sản xuất công nghiệp luôn tiềm ẩn nguy cơ sự cố hóa chất, gây ảnh hưởng trực tiếp đến môi trường và sức khỏe con người, tác động tới sự phát triển của doanh nghiệp nói riêng và của nền kinh tế nói chung.

Sáng 15/12, Báo Công Thương tổ chức Tọa đàm Nâng cao năng lực quản lý hóa chất: Thực tiễn và giải pháp

Công tác quản lý hóa chất cũng đứng trước rất nhiều khó khăn và cần các giải pháp để nâng cao năng lực quản lý ngành công nghiệp đặc thù này.

Đặc biệt, trong bối cảnh hội nhập ngày càng sâu rộng, xu hướng phát triển bền vững đặt ra yêu cầu cấp thiết cho các doanh nghiệp hóa chất của Việt Nam. Doanh nghiệp cần chủ động xây dựng các giải pháp nâng cao năng lực quản lý hóa chất nhằm phòng ngừa các sự cố hóa chất, tránh rủi ro trong quá trình sản xuất kinh doanh. Đây cũng chính là một trong những giải pháp góp phần nâng cao khả năng cạnh tranh và thể hiện trách nhiệm xã hội của doanh nghiệp.

Diễn giả tham gia Toạ đàm bao gồm:

Ông Phạm Huy Nam Sơn- Phó cục trưởng Cục Hoá chất (Bộ Công Thương)

Ông Đỗ Thanh Bái – Phó Chủ tịch kiêm Tổng Thư ký Hội Trách nhiệm tự nguyện của các doanh nghiệp hóa chất Việt Nam (VRCC) – Thành viên Hội Hóa học Việt Nam

Ông Ngô Quốc Khánh – Phó Tổng Giám đốc Công ty Cổ phần thiết kế Công nghiệp Hoá chất

Chương trình được tổ chức lúc 9h30 tại Phòng trực tuyến của Báo Công Thương, Tòa nhà Bộ Công Thương, 655 Phạm Văn Đồng, Hà Nội.

Nguồn:https://congthuong.vn/

TIN TỨC LIÊN QUAN