TIN TỨC

CECO THAM GIA HỘI THẢO QUỐC TẾ CASSE 2022 LẦN THỨ 2 THẮT CHẶT QUAN HỆ VIỆT – HÀN TRONG NGHIÊN CỨU KỸ THUẬT PHÂN TÁCH TIÊN TIẾN.

CASSE 2022 là cơ hội để các sinh viên, nghiên cứu sinh và nhà khoa học, doanh nghiệp Việt Nam – Hàn Quốc gặp gỡ, giao lưu và trao đổi định hướng chuyên môn và hợp tác tương lai trong kỹ thuật hóa học. Nghiên cứu về sự phát triển của Khoa học và Kỹ thuật phân tách tiên tiến sẽ giúp kiến tạo một thế giới xanh hơn, sạch hơn và an toàn hơn. Quá trình phân tách không chỉ đóng vai trò quan trọng trong Kỹ thuật Hóa học mà còn trong các lĩnh vực liên quan như Kỹ thuật Dược và Kỹ thuật Môi trường

.

Viện Kỹ thuật Hóa học đã hợp tác với các trường đại học trên thế giới cũng như các doanh nghiệp để trao đổi sinh viên, giảng viên, xây dựng các chương trình hợp tác đào tạo, xây dựng các nhóm nghiên cứu chung và tổ chức các hội thảo quốc tế về các lĩnh vực liên quan đến kỹ thuật hóa học.

Trong giai đoạn vừa qua, Công ty Cổ phần Thiết kế Công nghiệp hóa chất (CECO) đã phối hợp đào tạo cho các nhóm sinh viên của trường Đại học Bách Khoa Hà Nội thực tập tốt nghiệp cũng như đồ án môn học các chuyên ngành liên quan kỹ thuật hóa học như Máy hóa, Hóa vô cơ, Hóa dầu, Quá trình thiết bị…. Ngoài đào tạo về chuyên môn thiết kế để các sinh viên có những kiến thức áp dụng trong quá trình thiết kế thi công các nhà máy công nghiệp hóa chất, CECO còn hướng dẫn cho các sinh viên về các bước triển khai dự án đầu tư xây dựng các nhà máy công nghiệp hóa chất. Trong tương lai CECO mong muốn hợp tác với Trường Đại học Bách Khoa để tạo cơ hội cho nhiều sinh viên tiếp cận được đầy đủ hơn với các kỹ năng, kiến thức cần thiết chuẩn bị cho quá trình triển khai công việc.

Bộ phận QLTT – CECO

TIN TỨC LIÊN QUAN