TIN TỨC

CECO chúc mừng Trường Hóa và Khoa học sự sống thuộc Đại học Bách Khoa Hà Nội.

Ngày 07/06, tại Hội trường C2 – Đại học Bách Khoa Hà Nội, Công ty Cổ phần Thiết kế Công nghiệp Hóa chất đã tham dự lễ Công bố và chúc mừng Ban Giám hiệu Trường Hóa và Khoa học sự sống.

Trường Hóa và Khoa học sự sống – Đại học Bách khoa Hà Nội được thành lập trên cơ sở sáp nhập 4 Viện: Viện Kỹ thuật hóa học, Viện Công nghệ Sinh học & Công nghệ Thực phẩm, Viện Khoa học và Công nghệ môi trường, Viện Nghiên cứu và Phát triển ứng dụng các hợp chất thiên nhiên. Trường có đội ngũ giảng viên và cán bộ được đào tạo bài bản, có trình độ cao với trên 90% giảng viên có học vị tiến sĩ và gần 40% giảng viên có học hàm giáo sư, phó giáo sư. Trường Hóa và Khoa học sự sống vừa thể hiện rõ sự kế thừa nền tảng truyền thống: Hóa học – Sinh học – Thực phẩm – Môi trường của Đại học Bách khoa Hà Nội vừa thể hiện khát vọng đáp ứng ngày càng tốt hơn nhu cầu của thực tiễn cũng như những lĩnh vực mới phục vụ cho định hướng phát triển xanh, phát triển bền vững.

Bà Nguyễn Thị Vân Anh –  Phó tổng giám đốc Công ty Cổ phần Thiết kế Công nghiệp hóa chất chúc mừng Ban giám hiệu Trường Hóa và Khoa học sự sống

Là một trong những doanh nghiệp có mối quan hệ thân thiết trong hợp tác đào tạo sinh viên cũng như nghiên cứu khoa học  Công ty Cổ phần Thiết kế Công nghiệp Hóa chất (CECO) rất vinh dự được là một trong những khách mời trong lễ công bố thành lập Trường Trường Hóa và Khoa học sự sống.

CECO tin tưởng rằng với động lực mạnh của Đại học Bách khoa Hà Nội, với quyết tâm cao của tập thể lãnh đạo  trường, với sự đoàn kết, đồng lòng của toàn thể cán bộ viên chức cũng như sự tin tưởng và nhiệt huyết của sinh viên, Trường Hóa và Khoa học sự sống sẽ thực hiện thành công kế hoạch năm, hướng tới các mục tiêu chiến lược đã được đặt ra trong đề án xây dựng trường, góp phần thực hiện thành công chiến lược phát triển Đại học Bách khoa Hà Nội đến năm 2025, tầm nhìn 2030.

Bộ phận QLTT CECO

TIN TỨC LIÊN QUAN