TIN TỨC

CECO chào mừng thành công của Đại hội Đại biểu toàn quốc lần thứ VII nhiệm kỳ 2022 – 2027.

Tại Đại hội đã thông qua Điều lệ Hội, Quy chế làm việc, Quy chế bầu cử và bầu ra Ban Chấp hành mới bằng biểu quyết 100% các đại biểu đồng ý 118 đồng chí vào Ban chấp hành mới của Hội Hóa học Việt Nam khóa VII (2022-2027).  Ban Thường vụ Hội Hóa học Việt Nam gồm 22 thành viên.

Ông Đỗ Duy Phi được bầu làm Chủ tịch Hội Hóa học Việt Nam khóa VI

 

Ông Nguyễn Mạnh Hùng – Nguyên Giám đốc Công ty Cổ phần Thiết kế Công nghiệp Hóa chất được nhận  bằng khen cho các cá nhân và tập thể Hội Hóa học Việt Nam nhiệm kỳ 2017 – 2022

Công ty Cổ phần Thiết kế Công nghiệp Hóa chất (CECO) rất vinh dự được là thành viên trong Ban chấp hành Hội nhiệm kỳ 2022 -2027 của Hội hóa học Việt Nam. Với tinh thần Đoàn kết – Đổi mới – Sáng tạo, vì sự nghiệp phát triển bền vững, CECO tin tưởng rằng trong nhiệm kỳ mới Hội Hóa học Việt Nam sẽ tiếp tục nâng cao vị thế và phạm vi hoạt động, sẵn sàng đáp ứng các nhiệm vụ, yêu cầu của các cơ quan quản lý Nhà nước, hợp tác chắc chắn với các Hội khoa học kỹ thuật khác, các địa phương cũng như các trường đào tạo, viện nghiên cứu và các doanh nghiệp.

Bộ phận Quản lý thông tin CECO

TIN TỨC LIÊN QUAN