NEWS

HỘI THẢO THỰC TRẠNG VỀ ĐỊNH MỨC VÀ GIÁ XÂY DỰNG CÔNG TRÌNH CÔNG NGHIỆP HÓA CHẤT

Đề án Hoàn thiện hệ thống định mức, giá xây dựng đã được Thủ tướng Chính phủ phê duyệt theo Quyết định số 2038/QĐ-TTg ngày 18-12-2017 (sau đây gọi tắt là Đề án 2038), theo đó, trong phạm vi hoạt động xây dựng tại Việt Nam, các nhà đầu tư, nhà tư vấn và đơn vị thi công, xây lắp đang vận dụng Hệ thống định mức, giá xây dựng với khoảng trên 30.000 định mức do các cơ quan có thẩm quyền công bố trong đó, có một số tồn tại, bất cập, theo hướng hạn chế được tình trạng áp dụng sai hoặc lợi dụng làm tăng chi phí đầu tư xây dựng (ĐTXD), gây thất thoát, lãng phí.

Đến nay, hoạt động xây dựng công trình công nghiệp hóa chất đối với các các dự án đầu tư công, dự án sử dụng vốn Nhà nước ngoài đầu tư công, dự án PPP, dự án sử dụng vốn khác chưa có các định mức riêng phù hợp với đặc thù, gây nhiều bất cập, khó khăn cho các nhà đầu tư và nhà thầu có liên quan khi lập dự án và triển khai và kiểm toán, thanh tra.

Việc ban hành, các phương pháp xây dựng định mức, giá xây dựng theo hướng đảm bảo nguyên tắc tính đúng, tính đủ, đáp ứng yêu cầu thực tiễn quản lý, phù hợp với thị trường là vấn đề đã được Bộ Công Thương và Cục Hóa chất đặt ra, báo cáo Lãnh đạo Bộ ngay trong quá trình rà soát, xây dựng Đề án 2038, hiện nay, đã cơ bản xác định với khoảng trên 60 nhóm công việc cần xây dựng định mức và còn nhiều khó khăn hạn chế về kinh nghiệm và năng lực chuyên môn, nghiệp vụ xây dựng định mức, đơn giá xây dựng.

Với vai trò là cơ quan quản lý, thực hiện Đề án 2038 để góp phần hình thành Hệ thống cơ sở dữ liệu về định mức và giá xây dựng sử dụng chung, thống nhất quản lý, vận hành và kiểm soát toàn diện hệ thống trên phạm vi toàn quốc, nhằm phục vụ quản lý, số hóa của ngành, tạo thuận lợi cho các chủ thể trong xác định và quản lý chi phí ĐTXD, đáp ứng yêu cầu của cuộc cách mạng công nghiệp 4.0, giúp tiết kiệm nguồn lực, công khai minh bạch thông tin, góp phần chống thất thoát, lãng phí trong ĐTXD.

Thực hiện yêu cầu của Bộ Công Thương, ngày 22 tháng 12 năm 2023 tại trụ sở Công ty Cổ phần Thiết kế Công nghiệp Hóa chất (Hà Nội), Cục Hóa chất, Bộ Công Thương đã tổ chức Hội thảo “Thực trạng Định mức và giá xây dựng công trình công nghiệp hóa chất (lần 1)”. Đến dự Hội thảo là các đại biểu đại diện từ các cơ quan quản lý nhà nước, hiệp hội ngành nghề, doanh nghiệp đầu tư, tổ chức tư vấn và doanh nghiệp thi công công trình công nghiệp nói chung và công trình công nghiệp hóa chất nói riêng.

Đại diện Lãnh đạo Cục Hóa chất, Ông Phạm Huy Nam Sơn, Phó Cục trưởng Cục Hóa chất  – Bộ Công Thương, đơn vị chủ trì tổ chức phát biểu khai mạc

Tại Hội thảo, 4 tham luận và 7 phát biểu của Vụ Kế hoạch – Tài chính, Cục Công nghiệp (Bộ Công Thương), Hội Hóa học Việt Nam, Hiệp hội tư vấn xây dựng Việt Nam, Công ty CP Ceco Hà Nội, Công ty CP Supe và Hóa chất Lâm Thao, Công ty cổ phần đầu tư và phát triển Việt Nam (Vincons), Công ty CP Thiết kế và công nghiệp hóa chất (CECO)… được đại diện lãnh đạo, cán bộ chuyên môn trình bày và nhiều ý kiến phát biểu cơ bản thống nhất về sự cần thiết phải cập nhật Hệ thống định mức và giá xây dựng nói chung, sự cần thiết phải xây dựng Hệ thống định mức và giá xây dựng chuyên ngành hóa chất, bất cập trong các hoạt động tư vấn, thi công xây dựng, khó khăn trong việc đề xuất, xây dựng các hoạt động định mức,… và các nguyên nhân khách quan, chủ quan có liên quan.

Ông Văn Đức Thắng – Phó Tổng Giám đốc Công ty phát biểu tham luận

CECO tham dự Hội thảo đóng góp tham luận với nội dung “Những vấn đề vướng mắc trong việc triển khai các hoạt động xây dựng công trình công nghiệp hóa chất có liên quan đến Định mức và giá xây dựng” do ông Văn Đức Thắng – Phó Tổng Giám đốc trình bày. Do những bất cập cũng như những tồn tại nêu trên nên việc xây dựng định mức và giá xây dựng trong lĩnh vực xây dựng ngành công nghiệp hóa chất là rất cần thiết nhằm mục tiêu:

1- Tạo công cụ giúp cho việc quản lý nguồn vốn ngân sách Nhà nước trong lĩnh vực đầu tư xây dựng công trình công nghiệp hóa chất một cách có hiệu quả;

2- Giúp nhà đầu tư có cơ sở xác định và phê duyệt định mức và giá xây dựng phù hợp  đối với các công trình công nghiệp hóa chất;

3- Đảm bảo công bằng lợi ích cho các nhà đầu tư và nhà thầu;

4- Đồng thời góp phần nâng cao hiệu quả đầu tư, tạo sự minh bạch trên thị trường xây dựng, chống thất thoát, lãng phí trong đầu tư xây dựng.

Việc xây dựng định mức và giá xây dựng cho công trình công nghiệp hóa chất rất phức tạp do nhiều lĩnh vực (phân bón, hóa chất cơ bản, hóa dược, cao su…) nên cần gắn với thực tiễn thông qua các doanh nghiệp khi có các dự án đầu tư xây dựng để có cơ sở tính toán, xác định thành phần công việc, định mức hao phí…Đề nghị Cục Hóa Chất – Bộ Công Thương chủ trì để các bên cùng phối hợp thực hiện xây dựng định mức và giá xây dựng trong ngành công nghiệp hóa chất.

Sau hơn 3 giờ làm việc nghiêm túc, khẩn trương, Ban Tổ chức đánh giá Hội thảo đã thành công và đạt được một số kết quả quan trọng, hoàn thành nội dung chương trình đã đề ra. Kết thúc Hội thảo, thay mặt Cục Hóa chất và Ban Tổ chức, Ông Phạm Huy Nam Sơn đã cảm ơn cũng như sẽ tiếp thu đầy đủ ý kiến của các đơn vị, cá nhân tham gia và hy vọng sẽ tiếp tục nhận được sự hỗ trợ của các đơn vị, tổ chức trong thời gian tới để từng bước nhận diện, xây dựng và hoàn thiện hệ thống định mức và giá xây dựng đối với ngành công nghiệp hóa chất.

Một số hình ảnh tại buổi Hội thảo

Nguồn: Bộ phận Quản lý thông tin.

TIN TỨC LIÊN QUAN