Lab tank and General Supplies Warehouse No. 2

Lab tank and General Supplies Warehouse No. 2

Client: Công ty TNHH Hóa chất Công nghiệp

Location: Khu công nghiệp Đình Vũ – Hải Phòng

Time: 2020

Product Description: Bồn hóa chất

Description of capacity:

Scope of activity: Hóa chất

Scope of work: Engineering Design/ FEED

Classify: Công trình Công nghiệp, Nhóm B, Cấp I