Không còn tội Cố ý làm trái quy định nhà nước từ ngày 1/1/2018

9 tội danh mới trong Bộ luật Hình sự 2015 sẽ thay thế tội Cố ý làm trái quy định nhà nước gây hậu quả nghiêm trọng. 33 tội lần đầu tiên áp dụng với doanh nghiệp / 19 cách trừng phạt tội phạm từ ngày 1/1/2018


Nguồn Vnexpress.net

Tags: null