HỖ TRỢ TRỰC TUYẾN

Công Ty Cổ Phần Thiết Kế Công Nghiệp Hóa Chất

Địa chỉ: Số 21A, Cát Linh, Đống Đa, Hà Nội

  (84-24) 38455777 - Fax: (84-24) 38232325

  engineering@ceco.com.vn

  

CECO tổ chức Lễ đón nhận 3 chứng chỉ cho Hệ thống Quản lý Tích hợp theo tiêu chuẩn ISO 9001:2015, ISO 14001:2015 và OHSAS 18001:2007 do GIC Vương Quốc Anh cấp.

Ngày 15/11/2017, tại trụ sở Công ty Cổ phần Thiết kế Công nghiệp Hóa chất (CECO) đã diễn ra buổi Lễ Đón nhận chứng chỉ Hệ thống Quản lý Tích hợp theo các tiêu chuẩn quốc tế do tổ chức chứng nhận quốc tế GIC Vương quốc Anh cấp bao gồm: 1. Hệ thống Quản lý Chất lượng theo Tiêu chuẩn ISO 9001:2015; 2. Hệ thống Quản lý Môi trường theo Tiêu chuẩn ISO 14001:2015; 3. Hệ thống Quản lý An toàn và Sức khỏe nghề nghiệp theo Tiêu chuẩn OHSAS 18001:2007.

Hệ thống Quản lý Chất lượng theo ISO 9001 đã được CECO xây dựng, áp dụng và duy trì chứng nhận từ năm 2000 (bắt đầu từ phiên bản ISO 9001:1994) cho đến nay đã qua nhiều lần chuyển đổi phiên bản, còn đối với Hệ thống Quản lý Môi trường theo Tiêu chuẩn ISO 14001:2015, Hệ thống Quản lý An toàn và Sức khỏe nghề nghiệp theo Tiêu chuẩn OHSAS 18001:2007 đây là lần cấp chứng nhận đầu tiên.

Với định hướng phát triển mở rộng phạm vi hoạt động từ đơn vị tư vấn xây dựng đơn thuần sang thực hiện tổng thầu EPC các công trình công nghiệp hóa chất, hóa dầu và có liên quan; để tiến tới ngày càng chuyên nghiệp hóa và phù hợp với xu hướng hội nhập quốc tế thì việc nâng cao năng lực quản lý toàn diện bên cạnh hệ thống quản lý chất lượng không thể thiếu các hệ thống quản lý về môi trường, an toàn và sức khỏe nghề nghiệp theo tiêu chuẩn quốc tế cho các hoạt động triển khai dự án của CECO. Nhận thức được vấn đề đó, đầu năm 2016 lãnh đạo Công ty đã chỉ đạo tổ chức xây dựng tiếp hai hệ thống quản lý là Hệ thống Quản lý Môi trường theo Tiêu chuẩn ISO 14001:2015Hệ thống Quản lý An toàn và Sức khỏe nghề nghiệp theo Tiêu chuẩn OHSAS 18001:2007 và tiến tới tích hợp cả ba hệ thống thành Hệ thống Quản lý Tích hợp theo tiêu chuẩn ISO 9001:2015, ISO 14001:2015 và OHSAS 18001:2007 dưới sự hỗ trợ, tư vấn của Công ty TNHH GIC Việt Nam và việc đánh giá, cấp chứng nhận đã được hoàn thành vào tháng 10/2017.

Theo Công ty TNHH GIC Việt Nam tại Việt Nam hiện nay theo thống kê số lượng đơn vị xây dựng, áp dụng và duy trì hệ thống quản lý chất lượng tiêu chuẩn ISO 9001:2015 rất phổ biến, nhưng duy trì cùng lúc 3 chứng chỉ cho Hệ thống Quản lý Tích hợp theo tiêu chuẩn ISO 9001:2015, ISO 14001:2015 và OHSAS 18001:2007 là cực kỳ ít ỏi. Điều này ghi nhận nỗ lực của CECO trong việc tiến tới ngày càng chuyên nghiệp hóa. Trên cơ sở được chứng nhận quốc tế cả ba hệ thống quản lý và kết quả quá trình xây dựng, áp dụng, từ nay CECO thực hiện quản lý cả ba lĩnh vực Chất lượng – Môi trường – An toàn dưới hình thức Hệ thống Quản lý Tích hợp để tăng cường năng lực và hiệu quả quản lý, nâng cao chất lượng sản phẩm và dịch vụ đảm bảo thỏa mãn nhu cầu ngày càng cao của khách hàng, nâng cao uy tín CECO.

Dưới đây là một số hình ảnh của buổi lễ đón nhận 3 chứng nhận./.

​​