HỖ TRỢ TRỰC TUYẾN

Công Ty Cổ Phần Thiết Kế Công Nghiệp Hóa Chất

Địa chỉ: Số 21A, Cát Linh, Đống Đa, Hà Nội

  (84-24) 38455777 - Fax: (84-24) 38232325

  engineering@ceco.com.vn

  

Đại hội các chi bộ trực thuộc Đảng bộ Công ty Cổ phần Thiết kế Công nghiệp Hóa chất nhiệm kỳ 2017 – 2020.

Thực hiện Hướng dẫn số 702-HD/ĐU ngày 10 tháng 5 năm 2017 của Đảng ủy Tập đoàn Hóa chất Việt Nam về tổ chức Đại hội chi bộ nhiệm kỳ 2017 – 2020; Kế hoạch số 56-KH/ĐU ngày 28 tháng 7 năm 2017 của Đảng ủy Công ty Cổ phần Thiết kế Công nghiệp Hóa chất về việc tổ chức Đại hội chi bộ trực thuộc Đảng ủy Công ty nhiệm kỳ 2015 – 2020.


Sau một thời gian chuẩn bị tích cực và thực hiện đầy đủ các bước, quy trình theo hướng dẫn, được sự đồng ý của Đảng ủy Công ty Cổ phần Thiết kế Công nghiệp Hóa chất các chi bộ trực thuộc Đảng bộ Công ty đã tiến hành đại hội chi bộ nhiệm kỳ 2017 – 2020 với các nội dung:

- Tổng kết việc thực hiện nghị quyết đại hội chi bộ nhiệm kỳ 2015 – 2017 và xác định mục tiêu, phương hướng, nhiệm vụ của chi bộ nhiệm kỳ 2017 – 2020.

- Báo cáo kiểm điểm của bí thư chi bộ nhiệm kỳ 2015 – 2017.

- Bầu Bí thư, Phó Bí thư chi bộ nhiệm kỳ 2017 – 2020.

Với tinh thầntrách nhiệm, phát huy dân chủ, đảng viên các chi bộ đã tham gia thảo luận, làm rõ những kết quả đã đạt được, những hạn chế tồn tại và chỉ ra nguyên nhân, bài học kinh nghiệm trong nhiệm kỳ vừa qua. Đại hội cũng đã thảo luận và đi đến thống nhất cao về phương hướng, nhiệm vụ công tác 2017 – 2020 của chi bộ đồng thời đại hội đã bầu ra Bí thư, Phó Bí thư chi bộ củanhiệm kỳ mới. Kết quả bầu chỉ ủy tại các chi bộ nhiệm kỳ 2017 - 2020 như sau:

Chi bộ 1: Bí thư: Đ/c Đinh Đức Bộ

Phó Bí thư: Đ/c Trương Thị Minh Thu

Chi bộ 2: Bí thư: Đ/c Nguyễn Văn Quý

Phó Bí thư: Đ/c Nguyễn Thanh Nhàn

Chi bộ 3: Bí thư: Đ/c Lưu Ngọc Vĩnh

Phó Bí thư: Đ/c Nguyễn Minh Hiền

Chi bộ 4: Bí thư: Đ/c Lã Thanh Toàn

Phó Bí thư: Đ/c Phạm Thu Hiền

Chi bộ 5: Bí thư: Đ/c Văn Đức Thắng

Phó Bí thư: Đ/c Hồ Thiên Nga

Chi bộ 6: Bí thư: Đ/c Nguyễn Quốc Tuấn

Phó Bí thư: Đ/c Bùi Hiếu

Trần Thị Thu Hà - Phòng pháp chế và Quản lý thông tin