HỖ TRỢ TRỰC TUYẾN

Công Ty Cổ Phần Thiết Kế Công Nghiệp Hóa Chất

Địa chỉ: Số 21A, Cát Linh, Đống Đa, Hà Nội

  (84-24) 38455777 - Fax: (84-24) 38232325

  engineering@ceco.com.vn

  

Hội nghị Ban thường vụ Hội Kỹ thuật Công nghệ Hóa học Việt Nam.

Ngày 12/3/2021, tại trụ sở Công ty Cổ phần Thiết kế Công nghiệp Hóa chất, số 21 A Cát Linh – Hà Nội, Hội Kỹ thuật Công nghệ Hóa học Việt Nam đã tổ chức Hội nghị Ban Thường vụ Hội.

Tham dự cuộc họp với sự có mặt của ông Đỗ Duy Phi – Chủ tịch Hội, các thành viên trong Ban Thường vụ và Hội đồng tư vấn KH & CN của Hội.

CECO là thành viên tích cực của Hội Kỹ thuật Công nghệ Hóa học Việt Nam ngay từ những ngày đầu thành lập, Ban Thường vụ của hội luôn có sự góp mặt của các đồng chí Lãnh đạo CECO từ những nhiệm kỳ trước cho đến thời điểm hiện tại.

Hội nghị đã tổng kết đánh giá công tác của Hội trong trong năm 2020 và kế hoạch triển khai hoạt động của Hội năm 2021.

Tại Hội nghị, Hội Kỹ thuật Công nghệ Hóa học Việt Nam đã  thảo luận và tập trung vào một số vấn đề chính, như sau:

- Triển khai xây dựng Tập 1 và Tập 2 của Sổ tay Kỹ thuật Công nghệ Hóa học.

- Phát triển Hội viên Đơn vị.

- Phát triển Website của Hội, đề xuất bổ sung phần Tiếng Anh trên Website.

- Đăng ký tham gia Hội Kỹ thuật Công nghệ Hóa học Châu Á – Thái Bình Dương

- Hỗ trợ Hội viên về lĩnh vực Chứng chỉ hành nghề (là nội dung CECO đang rất quan tâm và vướng mắc trong quá trình thực hiện, Chứng chỉ hành nghề của hàng chục kỹ sư Công nghệ hóa học của Công ty đã hết hiệu lực vẫn chưa làm được thủ tục cấp lại do quy định của Nhà nước thay đổi, rất cần tiếng nói của Hội Kỹ thuật Công nghệ Hóa học Việt Nam).

Thông qua các nội dung thảo luận, Hội nghị đã nhất trí các biện pháp nhằm đẩy mạnh các hoạt động của Hội trong năm 2021.

Mội số hình ảnh tại Hội nghị:Bộ phận Quản lý thông tin CECO

buca escort