HỖ TRỢ TRỰC TUYẾN

Công Ty Cổ Phần Thiết Kế Công Nghiệp Hóa Chất

Địa chỉ: Số 21A, Cát Linh, Đống Đa, Hà Nội

  (84-24) 38455777 - Fax: (84-24) 38232325

  engineering@ceco.com.vn

  

Không để thiếu điện trong 5 năm tới trong mọi trường hợp

Phát biểu chỉ đạo tại Hội nghị Tổng kết công tác năm 2020, triển khai nhiệm vụ năm 2021 của Bộ Công Thương diễn ra ngày 7/1/2021, Thủ tướng Chính phủ Nguyễn Xuân Phúc yêu cầu tập trung thực hiện các giải pháp đảm bảo cân đối cung cầu điện năm 2021 và giai đoạn 2021-2025, không để xảy ra thiếu điện trong mọi trường hợp.


                    Thủ tướng Chính phủ Nguyễn Xuân Phúc phát biểu chỉ đạo Hội nghị

Ngành điện đã đảm bảo tốt các cân đối phục vụ cho phát triển kinh tế

Báo cáo của Bộ Công Thương cho thấy, giai đoạn 2016-2020, ngành điện đã đảm bảo tốt các cân đối lớn phục vụ cho phát triển kinh tế - xã hội của đất nước, an ninh quốc phòng và sinh hoạt của người dân.

Cụ thể, ngành luôn đảm bảo cung cấp đủ điện an toàn, tin cậy, đưa vào vận hành khối lượng lớn các dự án nguồn và lưới điện. Công tác đưa điện về nông thôn, miền núi hải đảo được chú trọng và thực hiện vượt chỉ tiêu của Đảng và Chính phủ giao, góp phần quan trọng thực hiện chính sách xóa đói, giảm nghèo, xây dựng nông thôn mới, giữ ổn định chính trị, an ninh, chủ quyền biên giới biển đảo. Chỉ số tiếp cận điện năng Việt Nam có bước tiến vượt bậc, từ vị trí 156/189 quốc gia vùng lãnh thổ (năm 2013) vươn lên vị trí 27/190 và đứng thứ 4 trong khu vực ASEAN vào năm 2019. Thị trường điện cạnh tranh tích cực được triển khai, đáp ứng lộ trình quy định của Chính phủ, qua đó, tạo môi trường cạnh tranh công bằng trong đầu tư phát triển nguồn điện, phân phối điện, đảm bảo việc định giá khâu mua bán buôn điện theo cơ chế thị trường, phản ánh đúng các biến động chi phí đầu vào cũng như quy luật cung – cầu.

Năm 2020, tổng sản lượng điện sản xuất và nhập khẩu cả năm ước đạt gần 237,561 tỷ kWh, tăng 3,43% so với năm 2019. Tính chung cả giai đoạn 2016-2020, tổng sản lượng điện sản xuất và nhập khẩu ước đạt 1.049,3 tỷ kWh, tăng trưởng trung bình trong cả giai đoạn là 8%.

Chương trình phát triển lưới điện thông minh được triển khai rộng rãi đã giúp nâng cao chất lượng điện năng, độ tin cậy cung cấp điện ngày càng tốt hơn, tỷ lệ điện năng tổn thất do truyền tải và phân phối giảm từ 7,94% năm 2015 xuống còn xấp xỉ 6,5% năm 2020.

Hạ tầng cung cấp điện được đầu tư khá đồng bộ, đáp ứng nhu cầu điện tăng nhanh, nhiều công trình lớn (trên 1.000 MW) được hoàn thành. Tính đến hết năm 2020, tổng công suất đặt của hệ thống điện quốc gia đạt 54.677 MW, tăng 1,32 lần so với năm 2016.

Năng lượng tái tạo được quan tâm phát triển, tạo đột phá trong việc bảo đảm an ninh năng lượng quốc gia, góp phần bảo tồn tài nguyên năng lượng, giảm thiểu tác động tiêu cực tới môi trường và biến đổi khí hậu trong sản xuất điện. Trong giai đoạn 2016 - 2020, Việt Nam đạt được bước phát triển đột phá về năng lượng tái tạo. Cơ chế khuyến khích phát triển điện mặt trời của Chính phủ đã tạo động lực mạnh mẽ, thu hút các nhà đầu tư tham gia sản xuất điện mặt trời. Tới cuối năm 2020, tổng công suất các nguồn điện từ năng lượng tái tạo của Việt Nam đã đạt gần 6.000 MW, trong đó có khoảng 6.364 MWp điện mặt trời (tương ứng khoảng 5.290 MW), khoảng 500 MW điện gió và 325 MW công suất điện sinh khối; tổng công suất của điện gió, điện mặt trời và điện sinh khối đã chiếm xấp xỉ 10% tổng công suất đặt của hệ thống điện; sản lượng điện năng cung cấp từ các nguồn năng lượng tái tạo đã tăng dần từ mức không đáng kể là 320 triệu kWh, chiếm khoảng 0,41% toàn hệ thống năm 2016 tới khoảng 8 tỷ kWh, chiếm 2,53% toàn hệ thống vào năm 2020.

Việc quy hoạch nguồn NLTT được thực hiện tổng thể toàn quốc và đồng bộ giữa nguồn và lưới điện, trong quy hoạch xác định quy mô công suất và tiến độ vào vận hành của từng dự án. Vấn đề quá tải lưới điện cơ bản được giải quyết, hết năm 2020, khi hoàn thành đưa vào vận hành các công trình lưới điện trên địa bàn tỉnh Ninh Thuận, Bình Thuận (như TBA 220 kV Phan Rí, TBA 220 kV Ninh Phước, mạch 2 đường dây 110 kV Tháp Chàm - Tuy Phong - Phan Rí, ...), đặc biệt là trạm biến áp 500 kV Thuận Nam và các đường dây 500 kV, 220 kV đấu nối sẽ đảm bảo giải tỏa công suất các dự án điện năng lượng tái tạo.

Phát biểu chỉ đạo tại Hội nghị, Thủ tướng Nguyễn Xuân Phúc đánh giá cao những kết quả của Bộ Công Thương đã đạt được trong đó có công tác tham mưu, chỉ đạo về điện lực, đáp ứng nhu cầu về điện cho phát triển kinh tế xã hội.

“Ngành Điện đã cung cấp đủ điện an toàn, tin cậy, cho người dân và doanh nghiệp, đưa vào vận hành khối lượng lớn các dự án nguồn và lưới điện. Công tác đưa điện về nông thôn, miền núi hải đảo được chú trọng và đạt kết quả rất tốt, đến nay 100% số xã và 99,3% số hộ dân nông thôn có điện, cao hơn nhiều so với các nước trong khu vực. Năng lượng tái tạo được quan tâm phát triển nhằm khai thác hiệu quả tiềm năng của đất nước” – Thủ tướng nhấn mạnh.                 Thủ tướng yêu cầu không để thiếu điện trong 5 năm tới trong mọi trường hợp

Không để thiếu điện trong 5 năm tới

Theo Bộ Công Thương, để đảm bảo cung cấp điện an toàn, ổn định cho năm 2021, Bộ sẽ tiếp tục chỉ đạo các cơ quan đơn vị, Tập đoàn Năng lượng trong đó có EVN đảm bảo tiến độ đầu tư, xây dựng các công trình nguồn điện, lưới điện trọng điểm, đặc biệt là các công trình phục vụ giải tỏa công suất phát của các nguồn điện năng lượng tái tạo (gió, mặt trời). Tiếp tục triển khai các dự án BOT nhà máy nhiệt điện theo chỉ đạo của Chính phủ và Lãnh đạo Bộ Công Thương. Phối hợp các Bộ, ngành liên quan cùng các địa phương đề xuất tiếp tục triển khai Chương trình cấp điện nông thôn, miền núi và hải đảo để thực hiện mục tiêu hầu hết các hộ được sử dụng điện; Xây dựng hệ thống lưới điện thông minh, hiệu quả, có khả năng kết nối khu vực; bảo đảm cung cấp điện an toàn, đáp ứng tiêu chí N-1 đối với vùng phụ tải quan trọng và N-2 đối với vùng phụ tải đặc biệt quan trọng.

Bên cạnh đó, hoàn thành xây dựng Quy hoạch phát triển điện lực quốc gia giai đoạn 2021-2030, có xét đến 2045 trình Thủ tướng Chính phủ ban hành và tổ chức triển khai thực hiện; Xây dựng và triển khai Chiến lược phát triển ngành điện lực Việt Nam cho giai đoạn mới; Tiếp tục hoàn thiện Cơ chế đấu thầu các dự án điện gió, điện mặt trời trình Thủ tướng Chính phủ phê duyệt và triển khai thực hiện Cơ chế đấu thầu.

Đồng thời, Bộ sẽ tiếp tục giám sát chặt chẽ công tác vận hành thị trường bán buôn điện cạnh tranh 2021; chủ trì phối hợp với các đơn vị rà soát, nghiên cứu, hoàn thiện và trình cấp có thẩm quyền về cơ chế bù chéo, cơ chế giá trị gia tăng trong thị trường điện; Thực hiện các công tác triển khai thị trường bán lẻ điện cạnh tranh sau khi Đề án Tái cơ cấu ngành điện phục vụ Thị trường bán lẻ điện cạnh tranh được Thủ tướng Chính phủ phê duyệt.

Xây dựng các phương án điều chỉnh giá điện phù hợp với thị trường bán buôn điện cạnh tranh; Xây dựng và trình ban hành Quyết định thay thế Quyết định số 28/2014/QĐ-TTg ngày 07 tháng 4 năm 2014 của Thủ tướng Chính phủ quy định về cơ cấu biểu giá bán lẻ điện; Nghiên cứu, sửa đổi, bổ sung Nghị định số 134/2013/NĐ-CP quy định về xử phạt vi phạm hành chính trong lĩnh vực điện lực.

Đồng tình với những mục tiêu, giải pháp của Bộ Công Thương, Thủ tướng yêu cầu Bộ Công Thương tập trung cao độ vào giải quyết các vấn đề còn tồn tại nhằm bảo đảm vững chắc nguồn năng lượng phục vụ phát triển kinh tế - xã hội cho đất nước trong thời gian tới theo hướng bền vững trên cơ sở huy động sự tham gia mạnh mẽ của khu vực kinh tế ngoài nhà nước. Tập trung thực hiện các giải pháp đảm bảo cân đối cung cầu điện năm 2021 và giai đoạn 2021-2025, không để xảy ra thiếu điện trong mọi trường hợp. Đẩy mạnh phát triển nguồn điện năng lượng tái tạo để bổ sung nguồn điện, phù hợp với cơ chế, chính sách khuyến khích năng lượng tái tạo hiện hành của Chính phủ.

Nguồn: Báo Công thương

buca escort
https://supertotobetgir.xyzhttps://perabetadresi.xyzhttps://girispiabet2.xyzhttps://artemisbetadres.xyzhttps://klasbahisgiris.xyz
betvolecaddebetelexbetjasminbet girişpiabet giriş adresilimanbetmatbet girişmilanobetoleybetrestbet
artemisbetasyabahisarzbetbetistbetpasbaymavibetmatikbetvolemariobetmarsbahis
kolaybetngsbahisbetbooarzbetmarsbahisoleybet
bedava bonus veren bahis siteleriyouwin giris adresisweet bonanza oynatipobet yeni girisvdcasino adresiv-casino.xyz