HỖ TRỢ TRỰC TUYẾN

Công Ty Cổ Phần Thiết Kế Công Nghiệp Hóa Chất

Địa chỉ: Số 21A, Cát Linh, Đống Đa, Hà Nội

  (84-24) 38455777 - Fax: (84-24) 38232325

  engineering@ceco.com.vn

  

Hội nghị tổng kết công tác Quốc phòng địa phương năm 2020.

Chiều ngày 29/12/2020, tại Ủy ban nhân dân Quận Đống Đa đã diễn ra Hội nghị tổng kết công tác Quốc phòng – An ninh năm 2020.

Công ty CP Thiết kế Công nghiệp Hóa chất là đơn vị đóng trên địa bàn quận Đống Đa, song song với công tác SXKD bảo toàn và phát triển nguồn vốn của Chủ sở hữu, đảm bảo đời sống người lao động, trong những năm qua, công tác an ninh quốc phòng luôn được Lãnh đạo công ty xác định là nhiệm chính trị quan trọng.  

Công tác giáo dục, tuyên truyền CBNV nắm và thực hiện tốt chủ chương, đường lối của Đảng, chính sách, pháp luật của Nhà nước về quốc phòng và an ninh luôn được lãnh đạo Công ty quan tâm, sâu sát. Thông qua công tác QPAN, Cán bộ nhân viên Công ty đã phát huy tinh thần yêu nước, truyền thống dựng nước và giữ nước, lòng tự hào, tự tôn dân tộc, nâng cao ý thức, trách nhiệm, tự giác thực hiện nhiệm vụ quốc phòng và an ninh, bảo vệ Tổ quốc.

Năm 2020, Ban CHQS Công ty đã phối hợp với Ban CHQS quận Đống Đa triển khai các công tác về Quốc phòng – An ninh, hoàn thành tốt nhiệm vụ,  hoàn thành huấn luyện Trung đội tự vệ tại chỗ, tham ra công tác hội thao an ninh quốc phòng do UBND Quận Đống Đa tổ chức và các hoạt động ANQP liên quan khác, góp phần ổn định an ninh chính trị, trật tự an toàn xã hội tại địa phương và góp phần làm tốt công tác phòng chống dịch Covid-19.  

Tại Hội nghị tổng kết công tác quốc phòng địa phương năm 2020, Ban CHQS Công ty Cổ phần Thiết kế Công nghiệp Hóa chất đã vinh dự được Chủ tịch Ủy ban Nhân dân Quận Đống Đa tuyên dương và tặng Giấy khen hoàn thành tốt nhiệm vụ công tác quốc phòng địa phương năm 2020.

Những hình ảnh tại Hội nghị:
Nguồn: Bộ phận quản lý thông tin CECO

Tags: null
buca escort