HỖ TRỢ TRỰC TUYẾN

Công Ty Cổ Phần Thiết Kế Công Nghiệp Hóa Chất

Địa chỉ: Số 21A, Cát Linh, Đống Đa, Hà Nội

  (84-24) 38455777 - Fax: (84-24) 38232325

  engineering@ceco.com.vn

  

Hội nghị giao ban quý I, triển khai nhiệm vụ công tác quý II năm 2016

Ngày 8/4/2016, tại Thành phố Cần Thơ, Tập đoàn Công nghiệp Hóa chất Việt Nam (VINACHEM) đã tổ chức Hội nghị sơ kết công tác quý I và triển khai nhiệm vụ công tác quý II/ 2016 với quyết tâm xây dựng, hoàn thiện và triển khai đồng bộ các nhiệm vụ, giải pháp nhằm hoàn thành các mục tiêu kế hoạch năm 2016 của Tập đoàn. Đến dự và chỉ đạo Hội nghị có Phó Cục trưởng Cục Hóa chất Lưu Hoàng Ngọc; đại diện lãnh đạo các cục, vụ của Bộ Công Thương; các đồng chí trong Ban lãnh đạo Tập đoàn, trưởng, phó các Ban chức năng thuộc Tập đoàn, lãnh đạo các công ty, đơn vị thành viên của Tập đoàn. Đồng chí Nguyễn Gia Tường, Tổng Giám đốc Tập đoàn chủ trì Hội nghị.

Các đại biểu đã được nghe Phó Tổng Giám đốc Bùi Thế Chuyên trình bày Báo cáo kết quả thực hiên công tác quý I, phương hướng, nhiệm vụ công tác quý II/ 2016.


Theo đó Quý I năm 2016, tình hình sản xuất kinh doanh của các doanh nghiệp trong Tập đoàn tiếp tục gặp nhiều khó khăn về tiêu thụ sản phẩm, nhu cầu thị trường thấp, giá bán một số sản phẩm phân bón, cao su tiếp tục giảm đã ảnh hưởng nhiều tới doanh thu và lợi nhuận của các đơn vị. Nhưng với tinh thần chủ động triển khai Nghị quyết 01/NQ-CP của Chính phủ và bằng sự nỗ lực, cố gắng chung của toàn thể đội ngũ cán bộ, công nhân viên trong Tập đoàn nên về cơ bản sản xuất kinh doanh của Tập đoàn vẫn đạt được những kết quả tích cực; đảm bảo các cân đối lớn về hàng hóa cho nhu cầu của nền kinh tế, đặc biệt là nhu cầu phân bón cho sản xuất nông nghiệp; về cơ bản các đơn vị thuộc Tập đoàn vẫn giữ được sản xuất ổn định, sản xuất kinh doanh của toàn Tập đoàn có hiệu quả; đảm bảo việc làm, thu nhập và tiền lương cho người lao động. Công tác đầu tư xây dựng tiếp tục được đẩy mạnh và cơ bản đạt tiến độ. Công tác tái cơ cấu Tập đoàn được triển khai theo đúng kế hoạch, tích cực và đạt kết quả. Công tác môi trường, an toàn lao động cơ bản được đảm bảo. Công tác Đảng, Công đoàn, Đoàn thanh niên được triển khai đồng bộ theo đúng Chương trình kế hoạch, Nghị quyết và hướng dẫn chỉ đạo của cấp trên. Tuy nhiên, bên cạnh những kết quả đạt được còn một số tồn tại như chỉ tiêu doanh thu đạt thấp, giá trị sản xuất công nghiệp theo giá thực tế giảm, lỗ tăng so với cùng kỳ 2015; tiến độ thoái vốn tại các công ty liên doanh còn chậm do một số vướng mắc liên quan đến thủ tục về đất; công tác khoa học công nghệ chưa đáp ứng yêu cầu của quá trình phát triển chung của Tập đoàn.

Một số chỉ tiêu cơ bản đạt được trong Quý I/2016 như sau:

1. Giá trị sản xuất tính theo giá so sánh 2010 ước đạt 9.634 tỷ đồng, tăng 2,3% so với cùng kỳ năm 2015; tính theo giá thực tế ước đạt 9.523 tỷ đồng, giảm 2,5% so với cùng kỳ năm 2015. Trong đó: nhóm sản phẩm phân bón và thuốc bảo vệ thực vật ước đạt 5.031 tỷ đồng, giảm 6,9% so với cùng kỳ năm 2015; Apatit ước đạt 902 tỷ đồng, giảm 5,8%; cao su ước đạt 1.777 tỷ đồng, tăng 2,6%; điện hoá (pin, ắc quy) ước đạt 594 tỷ đồng, tăng 15,4%; chất giặt rửa ước đạt 630 tỷ đồng, tăng 8,3%; hoá chất cơ bản, khí công nghiệp ước đạt 549 tỷ đồng, tăng 1,7%; các sản phẩm khác tăng 1,2% so với cùng kỳ năm 2015.

2. Doanh thu ước đạt 9.636 tỷ đồng, giảm 2,9% so với cùng kỳ năm 2015. Trong đó: nhóm sản phẩm phân bón và thuốc bảo vệ thực vật ước đạt 5.074 tỷ đồng, giảm 7,1%; sản phẩm apatit ước đạt 1.013 tỷ đồng, giảm 4,4%; cao su ước đạt 1.645 tỷ đồng, giảm 2,5%; điện hoá (pin, ắc quy) ước đạt 631 tỷ đồng, tăng 16,5%; chất giặt rửa ước đạt 623 tỷ đồng, tăng 1,2%; hoá chất cơ bản, khí công nghiệp đạt 597 tỷ đồng, tăng 15,6%; các sản phẩm khác tăng 30,1% so với cùng kỳ năm 2015.

3. Lợi nhuận cộng hợp quý I năm 2016 đạt 42,2 tỷ đồng trong đó lãi phát sinh là 532,6 tỷ đồng, lỗ phát sinh là 490.4 tỷ đồng. Nộp NSNN quý I năm 2016 ước đạt 384,4 tỷ đồng.

4. Về sản lượng sản phẩm: Tập đoàn đã sản xuất và cung ứng cho thị trường 856 nghìn tấn phân bón các loại; 504 nghìn chiếc lốp ô tô; hơn 1,6 triệu chiếc săm lốp xe máy; 100 nghìn tấn chất giặt rửa và nhiều sản phẩm hoá chất phục vụ cho nhu cầu sản xuất và đời sống xã hội. Một số sản phẩm tăng so với cùng kỳ: DAP tăng 6,9%, ure tăng 22,3%, lốp ô tô tăng 7,0%, quặng apatit tăng 2,9%, săm ô tô tăng 8,4%, pin tăng 12,2%, ắc quy tăng 17,9%, chất giặt rửa tăng 6,1%. Tuy nhiên, một số sản phẩm giảm như lân chế biến, NPK...

Công tác tiêu thụ nội bộ trong Tập đoàn đã dần đi vào nề nếp nhưng cần phải đẩy mạnh hơn, phấn đấu nâng cao tỷ trọng mua bán nội bộ trên tổng lượng vật tư của các đơn vị trong thời gian tới để hỗ trợ công tác tiêu thụ sản phẩm. Kết quả giá trị mua bán nội bộ trong quý I đạt 313 tỷ đồng, một số sản phẩm có tỷ lệ mua trong Tập đoàn cao như khí nitơ (100%), axit HCl (100%), thuốc tuyển (100%), xút (99%)... tuy nhiên một số mặt hàng chính đạt tỷ lệ mua trong Tập đoàn chưa như kỳ vọng, cụ thể: đạm urê (34%), DAP (46%), amoniac (55%) tổng lượng đơn vị đã mua.

Cũng theo Báo cáo, mục tiêu sản xuất kinh doanh và đầu tư xây dựng quý II/2016 như sau: giá trị SXCN phấn đấu đạt 11.364 tỷ đồng, giảm 6,3%, lũy kế 6 tháng đạt 20.887 tỷ đồng, giảm 4,6% so với cùng kỳ 2015; doanh thu phấn đấu đạt 12.032 tỷ đồng, giảm 14,2%, lũy kế 6 tháng đạt 21.642 tỷ đồng, giảm 9,5% so với cùng kỳ 2015; phấn đấu đạt lợi nhuận cộng hợp của quý II là 98,4 tỷ đồng trong đó lãi phát sinh là 677,3 tỷ đồng, lỗ phát sinh là 578,9 tỷ đồng; tổng giá trị đầu tư phấn đấu đạt 1.100 tỷ đồng.


Đồng chí Nguyễn Anh Dũng, Chủ tịch Hội đồng thành viên Tập đoàn đã phát biểu ý kiến chỉ đạo về kết quả thực hiện các mặt công tác quý I năm 2016 của Tập đoàn. Đồng chí cho rằng bên cạnh những kết quả tích cực về sản xuất kinh doanh như duy trì được sản xuất, đảm bảo được việc làm, thu nhập cho người lao động…. trong điều kiện khó khăn hiện nay tại Tập đoàn và tại các đơn vị thành viên thì cũng còn nhiều tồn tại cần được khắc phục như: một số đơn vị bị lỗ, nhiều dự án chậm tiến độ vv. Đồng chí Chủ Tịch HĐTV yêu cầu các đơn vị cần tập trung thực hiện tốt, đồng bộ các định hướng, nhiệm vụ, kế hoạch và giải pháp đã nêu trong báo cáo, trong đó, cần đặc biệt tập trung đẩy mạnh sản xuất – kinh doanh và tiêu thụ sản phẩm đặc biệt là các đơn vị sản xuất sản phẩm cao su và điện hóa; đẩy mạnh công tác đầu tư tại các dự án trọng điểm, đặc biệt là dự án muối Lào, đảm bảo hoàn thành đúng tiến độ kế hoạch, nhanh chóng phát huy hiệu quả đầu tư; triệt để tiết kiệm chi phí; phấn đấu đạt kết quả cao nhất về các mặt công tác...

Hội nghị cũng được nghe một số ý kiến tham luận của các đại biểu về kết quả thực hiện nhiệm vụ quý I, các khó khăn, tồn tại và các kiến nghị trong việc thực hiện các nhiệm vụ công tác quý II/2016 đã nêu trong Báo cáo cũng như đẩy mạnh việc thực hiện công tác tiêu thụ sản phẩm, phát triển thị trường của các đơn vị.


Phát biểu kết luận Hội nghị đồng chí Tổng Giám đốc Nguyễn Gia Tường đã biểu dương nỗ lực của các doanh nghiệp trong việc vượt qua khó khăn nhằm hoàn thành tốt nhất kế hoạch sản xuất kinh doanh của đơn vị, duy trì việc làm và đảm bảo đời sống cho CBCNV qua đó góp phần cùng Tập đoàn thực hiện tốt các nhiệm vụ kế hoạch sản xuất kinh doanh của Tập đoàn trong bối cảnh nhiều khó khăn hiện nay. Tuy nhiên, trong tình hình đặc biệt khó khăn hiện nay, nhiệm vụ của Quý II và của cả năm 2016 là rất nặng nề, để hoàn thành các nhiệm vụ đó đòi hỏi những nỗ lực vượt bậc. Đồng chí Tổng giám đốc yêu cầu các đơn vị cần thực hiện nghiêm túc các ý kiến chỉ đạo của đồng chí Nguyễn Anh Dũng - Bí thư Đảng ủy, Chủ tịch Hội đồng thành viên Tập đoàn và chương trình hành động của Tập đoàn như đã nêu trong Báo cáo; người đại diện phần vốn tại các đơn vị cần thực hiện nghiêm túc chế độ báo cáo, đúng hạn, đúng nội dung; linh hoạt trong sản xuất kinh doanh, điều tiết sản xuất; các doanh nghiệp phân bón cần có giải pháp tổng thể thích ứng với các tác động của biến đổi khí hậu và các Hiệp định mà Việt Nam đã ký kết; nâng cao hiệu quả quản trị doanh nghiệp, đẩy mạnh áp dụng tiến bộ KHCN vào sản xuất, tiết giảm chi phí; tăng cường tiêu thụ sản phẩm nội bộ đạt mục tiêu kế hoạch đã đặt ra; triển khai đúng tiến độ các dự án trọng điểm; thực hiện nghiêm túc các quy chế, quy định … nhằm thực hiện hoàn thành các mục tiêu kế hoạch đã đặt ra.

Nguồn : Vinachem

buca escort
https://supertotobetgir.xyzhttps://perabetadresi.xyzhttps://girispiabet2.xyzhttps://artemisbetadres.xyzhttps://klasbahisgiris.xyz
betvolecaddebetelexbetjasminbet girişpiabet giriş adresilimanbetmatbet girişmilanobetoleybetrestbet
artemisbetasyabahisarzbetbetistbetpasbaymavibetmatikbetvolemariobetmarsbahis
kolaybetngsbahisbetbooarzbetmarsbahisoleybet
bedava bonus veren bahis siteleriyouwin giris adresisweet bonanza oynatipobet yeni girisvdcasino adresiv-casino.xyz