HỖ TRỢ TRỰC TUYẾN

Công Ty Cổ Phần Thiết Kế Công Nghiệp Hóa Chất

Địa chỉ: Số 21A, Cát Linh, Đống Đa, Hà Nội

  (84-24) 38455777 - Fax: (84-24) 38232325

  engineering@ceco.com.vn

  

Hội nghị Người lao động năm 2018

Ngày 23 tháng 06 năm 2018, Công ty Cổ phần Thiết kế Công nghiệp Hóa chất tổ chức thành công Hội nghị Người lao động 2018.

Đây là hoạt động thường niên hàng năm nhằm phát huy quyền dân chủ, tạo điều kiện để người lao động đối thoại trực tiếp với người sử dụng lao động, giúp người lao động được biết, được tham gia ý kiến, được quyết định và giám sát những vấn đề có liên quan đến quyền, lợi ích chính đáng, nghĩa vụ và trách nhiệm của mình.

Hội nghị diễn ra dưới sự chủ trì của ông Nguyễn Công Thắng - Giám đốc Công ty và ông Đinh Đức Bộ - Chủ tịch Công đoàn Công ty.

Về dự Hội nghị, Công ty Cổ phần Thiết kế Công nghiệp Hóa chất vinh dự được đón tiếp ông Nguyễn Huy Thông - Phó Chủ tịch Công đoàn Công nghiệp Hóa chất Việt Nam, ông Nguyễn Mạnh Hùng - Chủ tịch Hội đồng quản trị Công ty.

Tham dự Hội nghị có các ông, bà trong Ban Giám đốc, Ban Kiểm soát, Ban chấp hành Đảng ủy, Ban chấp hành Công đoàn cùng toàn thể cán bộ, người lao động của Công ty.

Hội nghị Người lao động 2018 đã được nghe, thảo luận và thông qua các nội dung:

- Báo cáo kết quả SXKD, tình hình thực hiện các chế độ chính sách liên quan tới quyền, lợi ích của người lao động năm 2017 và Kế hoạch SXKD năm 2018;

- Báo cáo đánh giá kết quả thực hiện Nghị quyết Hội nghị người lao động và Thỏa ước lao động tập thể năm 2017, phương hướng năm 2018;

- Báo cáo công khai mức trích lập Quỹ khen thưởng phúc lợi, kinh phí công đoàn năm 2017, Quỹ An sinh xã hội, công khai thực hiện các chế độ chính sách liên quan đến người lao động năm 2017;

     - Nội dung Thỏa ước lao động tập thể mới năm 2018 ký ngày 29/12/2017.

Trong không khí dân chủ, thẳng thắn, hội nghị đã thảo luận, đưa ra những biện pháp nhằm nâng cao hiệu quả hoạt động sản xuất kinh doanh của công ty và một số đề xuất liên quan đến quyền lợi chính đáng của người lao động. 

Phát biểu tại Hội nghị, ông Nguyễn Huy Thông - Phó Chủ tịch Công đoàn Công nghiệp Hóa chất Việt Nam đã ghi nhận những nỗ lực trong năm 2017 của tập thể CBCNV Công ty, cố gắng nâng cao hiệu quả sản xuất kinh doanh và chăm lo đời sống người lao động.

Hội nghị cũng được nghe ông Nguyễn Mạnh Hùng - Chủ tịch Hội đồng quản trị Công ty phát biểu  động viên, khích lệ và chỉ ra những khó khăn, thách thức trong thời gian tới đòi hỏi Ban lãnh đạo và tập thể CBCNV Công ty phải phấn đấu nhiều hơn nữa trong công tác quản lý, điều hành hoạt động sản xuất kinh doanh.  

Hội nghị đã thông qua Nghị quyết Hội nghị Người lao động năm 2018 với kết quả biểu quyết nhất trí 100%.

Một số hình ảnh tại hội nghị:


Ông Nguyễn Công Thắng, Giám đốc công ty, trình bày Báo cáo kết quả SXKD, tình hình thực hiện các chế độ chính sách liên quan tới quyền, lợi ích của người lao động năm 2017 và Kế hoạch SXKD năm 2018


Bà Trần Thị Thu Hà, Ủy viên Ban chấp hành công đoàn Công ty, trình bày Báo cáo đánh giá kết quả thực hiện Nghị quyết Hội nghị người lao động và Thỏa ước lao động tập thể năm 2017, phương hướng năm 2018


Ông Nguyễn Huy Thông, Phó Chủ tịch Công đoàn Công nghiệp Hóa chất Việt Nam phát biểu tại Hội nghị


Ông Nguyễn Mạnh Hùng, Chủ tịch Hội đồng quản trị Công ty, phát biểu chỉ đạo hội nghị​


Toàn cảnh hội nghị


Hội nghị biểu quyết thông qua Nghị quyết hội nghị người lao động

Tags: null