HỖ TRỢ TRỰC TUYẾN

Công Ty Cổ Phần Thiết Kế Công Nghiệp Hóa Chất

Địa chỉ: Số 21A, Cát Linh, Đống Đa, Hà Nội

  (84-24) 38455777 - Fax: (84-24) 38232325

  engineering@ceco.com.vn

  

Tin tức tổng hợp

Nền kinh tế đan xen nhiều yếu tố thuận lợi và khó khăn

18/06/2018
Dựa trên những dự báo và đánh giá tình hình kinh tế năm 2018, những tác động của kinh tế thế giới đến tình hình trong nước, Chính phủ vẫn đặt mục tiêu cao cho phát triển kinh tế - xã hội năm 2019. ...

Ngân hàng Thế giới (WB) nâng mức dự báo tăng trưởng của Việt Nam

07/06/2018
Tăng trưởng kinh tế của Việt Nam được WB dự báo có thể đạt mức 6,8% trong năm 2018.

11 nội dung sẽ được cải cách trong chính sách bảo hiểm xã hội

06/06/2018
Nghị quyết số 28-NQ/TW của Hội nghị lần thứ 7 Ban Chấp hành Trung ương Đảng Cộng sản Việt Nam khoá XII về cải cách chính sách bảo hiểm xã hội ban hành ngày 23/5/2018 nêu rõ 11 nội dung cải cách về ...

Môi trường kinh doanh của Việt Nam tăng 4 bậc

05/06/2018
Hội thảo: “Đánh giá tiến độ thực hiện và định hướng hợp tác trong giai đoạn tiếp theo của Chương trình Aus4Reform” tổ chức ngày 1/6/2018, cho thấy nhờ đẩy mạnh cải cách, cắt giảm thủ tục hành chính, ...

Hỗ trợ cho doanh nghiệp nhận chuyển giao công nghệ

31/05/2018
Hình thức hỗ trợ là cho vay vốn với lãi suất ưu đãi, hỗ trợ lãi suất vay để thực hiện chuyển giao công nghệ; hỗ trợ kinh phí thông qua thực hiện nhiệm vụ khoa học và công nghệ hoặc hỗ trợ trực tiếp.

Nhà thầu được chỉ định không bắt buộc có tên trong Hệ thống

28/05/2018
Đối với gói thầu mua sắm tài sản, hàng hóa, dịch vụ thuộc đề án hoặc dự toán mua sắm thường xuyên có giá gói thầu không quá 100.000.000 đồng, theo Điều 15 Thông tư số 58/2016/TT-BTC ngày 29/3/2016 ...

Từ 1/7: Mức hưởng BHYT khi khám chữa bệnh vượt, trái tuyến ra sao?

25/05/2018
Khi đi khám bệnh vượt tuyến hoặc trái tuyến, mức hưởng BHYT của người bệnh sẽ ra được quy định từ ngày 1/7/2018 ra sao? Hồ sơ thanh toán trực tiếp chi phí khám chữa bệnh BHYT được quy định như thế ...

Người thi hành công vụ gây thiệt hại phải bồi thường như thế nào?

21/05/2018
Một trong những nội dung nổi bật của Nghị định số 68/2018/NĐ-CP hướng dẫn Luật Trách nhiệm bồi thường của Nhà nước là các mức bồi thường của người thi hành công vụ khi gây thiệt hại.

05 thay đổi về số tiền đóng BHYT, BHXH từ ngày 01/7/2018

18/05/2018
Từ ngày 01/7/2018, mức lương cơ sở sẽ tăng từ 1.300.000 đồng/tháng lên thành 1.390.000 đồng/tháng theo Khoản 7 Điều 3 Nghị quyết 49/2017/QH14 về dự toán ngân sách nhà nước năm 2018.

Thêm nhiều giải pháp tài chính hỗ trợ và phát triển doanh nghiệp

17/05/2018
Đây là nội dung nổi bật tại Chỉ thị 07/CT-TTg ngày 05/03/2018 của Thủ tướng Chính phủ về tiếp tục thực hiện hiệu quả Nghị quyết 35/NQ-CP hỗ trợ phát triển doanh nghiệp đến 2020 và Chỉ thị 26/CT-TTg ...