LIÊN HỆ

Công Ty Cổ Phần Thiết Kế Công Nghiệp Hóa Chất

Địa chỉ: Số 21A, Cát Linh, Đống Đa, Hà Nội

  (84-24) 38455777 - Fax: (84-24) 38232325

  engineering@ceco.com.vn

  

Báo cáo kết quả SXKD năm 2011 và kế hoạch năm 2012

 

 Kính gửi: Quý Cổ đông Công ty CP Thiết Kế Công Nghiệp Hóa Chất