CBTT về việc ông Nguyễn Mạnh Hùng thôi nhiệm vụ PGĐ Cty

Kính gửi: Quý Cổ đông Công ty CP Thiết Kế Công Nghiệp Hóa Chất

Công ty trân trọng gửi tới Quý Cổ đông CBTT về việc ông Nguyễn Mạnh Hùng thôi nhiệm vụ PGĐ Cty.

Trân trọng.