CBTT về việc thành lập VPDD tại miền Trung

Kính gửi: Quý Cổ đông Công ty CP Thiết Kế Công Nghiệp Hóa Chất

Công ty trân trọng gửi tới Quý Cổ đông CBTT về việc thành lập VPDD tại miền Trung.

Trân trọng.