CBTT thay đổi GCN Đăng ký doanh nghiệp lần thứ 17

Kính gửi: Quý Cổ đông Công ty CP Thiết Kế Công Nghiệp Hóa Chất

Công ty trân trọng gửi tới Quý Cổ đông CBTT thay đổi GCN Đăng ký doanh nghiệp lần thứ 17.

Trân trọng.