CBTT về danh sách người có liên quan của bà Chinh - Kế toán trưởng

Kính gửi: Quý Cổ đông Công ty CP Thiết Kế Công Nghiệp Hóa Chất

Công ty trân trọng gửi tới Quý Cổ đông CBTT về danh sách người có liên quan của bà Chinh - Kế toán trưởng.

Trân trọng.