Bản cung cấp thông tin của ông Lã Thanh Toàn - Phó giám đốc công ty

Kính gửi: Quý Cổ đông Công ty CP Thiết Kế Công Nghiệp Hóa Chất

Công ty trân trọng gửi tới Quý Cổ đông Bản cung cấp thông tin của ông Lã Thanh Toàn - Phó giám đốc công ty.

Trân trọng.