CBTT thay đổi nhân sự Chủ tịch HĐQT, Người đại diện theo pháp luật và bổ nhiệm Phó Giám đốc Công ty

Kính gửi: Quý Cổ đông Công ty CP Thiết Kế Công Nghiệp Hóa Chất

Công ty trân trọng gửi tới Quý Cổ đông CBTT thay đổi nhân sự Chủ tịch HĐQT, Người đại diện theo pháp luật và bổ nhiệm Phó Giám đốc Công ty.

Trân trọng.