LIÊN HỆ

Công Ty Cổ Phần Thiết Kế Công Nghiệp Hóa Chất

Địa chỉ: Số 21A, Cát Linh, Đống Đa, Hà Nội

  (84-24) 38455777 - Fax: (84-24) 38232325

  engineering@ceco.com.vn

  

Báo cáo kết quả giao dịch cổ phiếu của ông Nguyễn Mạnh Hùng - PCT HĐQT

Kính gửi: Quý Cổ đông Công ty CP Thiết Kế Công Nghiệp Hóa Chất

Công ty trân trọng gửi tới Quý Cổ đông Báo cáo kết quả giao dịch cổ phiếu của ông Nguyễn Mạnh Hùng - PCT HĐQT.

Trân trọng.