LIÊN HỆ

Công Ty Cổ Phần Thiết Kế Công Nghiệp Hóa Chất

Địa chỉ: Số 21A, Cát Linh, Đống Đa, Hà Nội

  (84-24) 38455777 - Fax: (84-24) 38232325

  engineering@ceco.com.vn

  

Thông báo giao dịch cổ phiếu của ông Nguyễn Mạnh Hùng - chức vụ: Phó CT HĐQT, PGĐ Công ty

Kính gửi: Quý Cổ đông Công ty CP Thiết Kế Công Nghiệp Hóa Chất

Công ty trân trọng gửi tới Quý Cổ đông Thông báo giao dịch cổ phiếu của ông Nguyễn Mạnh Hùng - chức vụ: Phó CT HĐQT, PGĐ Công ty.

Trân trọng.