LIÊN HỆ

Công Ty Cổ Phần Thiết Kế Công Nghiệp Hóa Chất

Địa chỉ: Số 21A, Cát Linh, Đống Đa, Hà Nội

  (84-24) 38455777 - Fax: (84-24) 38232325

  engineering@ceco.com.vn

  

CBTT về ngày chốt quyền thực hiện lấy ý kiến cổ đông bằng văn bản

Kính gửi: Quý Cổ đông Công ty CP Thiết Kế Công Nghiệp Hóa Chất

Công ty trân trọng gửi tới Quý Cổ đông   CBTT về ngày chốt quyền thực hiện lấy ý kiến cổ đông bằng văn bản.

Trân trọng.