LIÊN HỆ

Công Ty Cổ Phần Thiết Kế Công Nghiệp Hóa Chất

Địa chỉ: Số 21A, Cát Linh, Đống Đa, Hà Nội

  (84-24) 38455777 - Fax: (84-24) 38232325

  engineering@ceco.com.vn

  

CBTT Thay đổi Chủ tịch HĐQT, bầu Phó Chủ tịch HĐQT

Kính gửi: Quý Cổ đông Công ty CP Thiết Kế Công Nghiệp Hóa Chất

Công ty trân trọng gửi tới Quý Cổ đông  CBTT Thay đổi Chủ tịch HĐQT, bầu Phó Chủ tịch HĐQT.

Trân trọng.