LIÊN HỆ

Công Ty Cổ Phần Thiết Kế Công Nghiệp Hóa Chất

Địa chỉ: Số 21A, Cát Linh, Đống Đa, Hà Nội

  (84-24) 38455777 - Fax: (84-24) 38232325

  engineering@ceco.com.vn

  

Cung cấp thông tin người có liên quan của ông Vũ Minh Ngọc - TV HĐQT CECO

Kính gửi: Quý Cổ đông Công ty CP Thiết Kế Công Nghiệp Hóa Chất

Công ty trân trọng gửi tới Quý Cổ đông  Cung cấp thông tin người có liên quan của ông Vũ Minh Ngọc - TV HĐQT CECO.

Trân trọng.