LIÊN HỆ

Công Ty Cổ Phần Thiết Kế Công Nghiệp Hóa Chất

Địa chỉ: Số 21A, Cát Linh, Đống Đa, Hà Nội

  (84-24) 38455777 - Fax: (84-24) 38232325

  engineering@ceco.com.vn

  

Công bố thông tin về ngày chốt quyền tổ chức họp ĐHĐCĐ thường niên 2019

Kính gửi: Quý Cổ đông Công ty CP Thiết Kế Công Nghiệp Hóa Chất

Công ty trân trọng gửi tới Quý Cổ đông Công bố thông tin về ngày chốt quyền tổ chức họp ĐHĐCĐ thường niên 2019.

Trân trọng.