LIÊN HỆ

Công Ty Cổ Phần Thiết Kế Công Nghiệp Hóa Chất

Địa chỉ: Số 21A, Cát Linh, Đống Đa, Hà Nội

  (84-24) 38455777 - Fax: (84-24) 38232325

  engineering@ceco.com.vn

  

Báo cáo kết quả giao dịch cổ phiếu của ông Nguyễn Công Thắng - Giám đốc Công ty - Đã bán 102.398CP

Kính gửi: Quý Cổ đông Công ty CP Thiết Kế Công Nghiệp Hóa Chất

Công ty trân trọng gửi tới Quý Cổ đông Báo cáo kết quả giao dịch cổ phiếu của ông Nguyễn Công Thắng - Giám đốc Công ty - Đã bán 102.398CP.

Trân trọng.