LIÊN HỆ

Công Ty Cổ Phần Thiết Kế Công Nghiệp Hóa Chất

Địa chỉ: Số 21A, Cát Linh, Đống Đa, Hà Nội

  (84-24) 38455777 - Fax: (84-24) 38232325

  engineering@ceco.com.vn

  

Báo cáo giao dịch cổ phiếu của người liên quan - TVHĐQT Nguyễn Thủy Nguyên

Kính gửi: Quý Cổ đông Công ty CP Thiết Kế Công Nghiệp Hóa Chất

Công ty trân trọng gửi tới Quý Cổ đông Báo cáo giao dịch cổ phiếu của người liên quan - TVHĐQT Nguyễn Thủy Nguyên.

Trân trọng.