Thi công xây dựng công trình

Thầu thi công xây lắp hoặc tổng thầu EPC xây dựng công trình ngành hoá chất, hoá dầu và các ngành công nghiệp liên quan.
 
 buca escort