Mua sắm

CECO sẵn sàng cung cấp hoặc hỗ trợ chủ đầu tư lựa chọn mua sắm hàng hoá, thiết bị phù hợp với công trình đảm bảo chất lượng và giảm chi phí đầu tư. Đối với các thiết bị đặc chủng CECO sẽ hỗ trợ việc đặt mua hàng trực tiếp của các công ty có uy tín ở nước ngoài.buca escort