LIÊN HỆ

Công Ty Cổ Phần Thiết Kế Công Nghiệp Hóa Chất

Địa chỉ: Số 21A, Cát Linh, Đống Đa, Hà Nội

  (84-24) 38455777 - Fax: (84-24) 38232325

  engineering@ceco.com.vn

  

Ban kiểm soát

Bà Trương Thanh Vân - Trưởng ban kiểm soát
       
Bà Trương Thị Minh Thu - Kiểm soát viên
        
Bà Trần Thị Minh Trang - Kiểm soát viên