LIÊN HỆ

Công Ty Cổ Phần Thiết Kế Công Nghiệp Hóa Chất

Địa chỉ: Số 21A, Cát Linh, Đống Đa, Hà Nội

  (84-24) 38455777 - Fax: (84-24) 38232325

  engineering@ceco.com.vn

  

Ban giám đốc

Ông Nguyễn Công Thắng - Giám đốc công ty

Ông Lã Thanh Toàn - Phó giám đốc công ty

Ông Văn Đức Thắng - Phó giám đốc công ty


Tags: null