LIÊN HỆ

Công Ty Cổ Phần Thiết Kế Công Nghiệp Hóa Chất

Địa chỉ: Số 21A, Cát Linh, Đống Đa, Hà Nội

  (84-24) 38455777 - Fax: (84-24) 38232325

  engineering@ceco.com.vn

  

Hội đồng quản trị

Ông Nguyễn Mạnh Hùng -  Chủ tịch HĐQT

Ông Đỗ Hiên Ngang -  Ủy viên HĐQT

Ông Nguyễn Thủy Nguyên - Ủy viên HĐQT

Ông Đinh Đức Bộ - Ủy viên HĐQT